Περιήγηση στο εργοστάσιο

Μεγάλο εργαστήριο ρίζας

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

Εργαστήριο φετών τζίντζερ

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

01 (2)

Ψητά φύκια

01 (2)

01 (2)

01 (2)